Thị trường Samurai được AirHammered

Dưới đây là một cái gì đó điên và vui nhộn mà thị trường Samurai sử dụng và nhạc sĩ, "AirHammer", đặt lại với nhau ...

Bạn có thể nhận ra âm nhạc AirHammer nếu bạn đăng ký với Internet Marketing podcast Tuần này - ông đã viết Jingle giới thiệu. (Mặc dù ông đã mặc một chiếc áo sơ mi cho rằng một trong.)

Nhờ AirHammer ! :)