New Site của chúng tôi làm cho bạn dễ dàng hơn Phần mềm Quản lý

Button Chia sẻ

Với việc phát hành của thành viên thứ hai trong gia đình Samurai của sản phẩm và cơ sở người dùng của chúng tôi bây giờ cũng qua dấu ấn 150.000, chúng tôi tìm thấy một lỗ hổng trong hệ thống của chúng tôi ...

Quản lý khoá đăng ký, tải và cập nhật phần mềm đã trở nên khó khăn hơn cho bạn - người sử dụng của chúng tôi.

Vì vậy, chúng tôi đã thiết kế một hệ thống mới được tìm kiếm tốt hơn so với tuổi; giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian và năng lượng; mà làm cho việc quản lý thời gian của bạn hiệu quả hơn và để lại nhiều thời gian hơn cho các bên niềm vui của cuộc sống.

Chào mừng bạn đến tài khoản Samurai Noble mới của bạn.

Hệ thống tài khoản là gì?

Hệ thống tài khoản là một trung tâm cho tất cả các hoạt động và các mối quan hệ của bạn với nhau Noble Samurai rất nhiều chức năng cho thị trường Samurai và Domain Samurai mà trước đó đã được thực hiện bằng tay - hoặc có thể thậm chí còn yêu cầu bạn gửi vé hỗ trợ.

Với tài khoản Noble Samurai mới của bạn, bạn sẽ có tất cả các công cụ của bạn ở một nơi, tiếp cận với một địa chỉ email và mật khẩu.

Bên trong tài khoản của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào:

  • Chi tiết đăng ký cho tất cả các phần mềm Noble Samurai
  • Hệ thống thiết lập lại kích hoạt
  • Cập nhật chi tiết tài khoản
  • Mua phần mềm và nâng cấp

Tôi làm thế nào Get An Account?

Hệ thống tài khoản rất đơn giản, đó là một cổng duy nhất cho tất cả các phần mềm Noble Samurai của bạn.

Bạn có thể thiết lập tài khoản của bạn bằng cách sử dụng địa chỉ email từ các thị trường hiện có Samurai hay miền Samurai phần mềm của bạn.

Chúng tôi đã cùng nhau đưa video này để chạy bạn thông qua cách sử dụng chi tiết hiện tại của bạn để đăng ký. Nếu bạn không có bất kỳ phần mềm Noble Samurai chưa, bạn có thể đăng ký tài khoản miễn phí của bạn Noble Samurai đây.

Tôi làm thế nào sử dụng tài khoản của tôi?

Bây giờ bạn đã đăng ký và đăng nhập, bạn sẽ cần phải biết làm thế nào để sử dụng tất cả các chức năng mới.

Ben đã tạo video này hướng dẫn tiện dụng này sẽ đưa bạn qua tất cả các chức năng bên trong tài khoản của bạn.

Ông sẽ cho bạn thấy làm thế nào để truy cập vào thông tin tài khoản và đăng ký của bạn, làm thế nào để thiết lập lại kích hoạt cho phần mềm của bạn và làm thế nào để mua hoặc nâng cấp phần mềm của bạn.

Tất cả các hệ thống Are Go!

Bây giờ bạn đã có tất cả mọi thứ bạn cần để thiết lập tài khoản Noble Samurai của bạn. Chúng tôi hy vọng rằng việc bổ sung mới này sẽ làm cho thị trường sử dụng và Domain Samurai dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Có nghĩa là có thêm thời gian để tập trung vào các mặt vui vẻ của cuộc sống.

Tất cả các tốt nhất!

Alex Xanh

PS Bạn không cần phải có một bản sao của thị trường hoặc Domain Samurai để đăng ký tài khoản và đăng ký là hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần đi đây để đăng ký tài khoản của bạn.