Hôm nay, một lý do thú vị để mở Market Samurai!

Button Chia sẻ

Trong bài đăng blog cuối cùng của tôi, tôi đã cho bạn một lý do nghiêm trọng để mở Market Samurai ...

Hôm nay, một niềm vui!

Mở Market Samurai để thấy một tính năng ẩn mà sẽ chỉ được khoảng vài ngày tới.

Thưởng thức! :)

Brent

PS - Nếu bạn cần phải tắt nó đi (ví dụ như để quay một video đào tạo về cách sử dụng Market Samurai), có một tùy chọn để tắt tính năng này trong "Settings" khu vực thị trường Samurai của bạn.