Nghiên cứu từ khóa bị phá vỡ

Button Chia sẻ

Chào mọi người,

Google đã chỉ cần thực hiện một thay đổi lớn để Công cụ Từ khoá của Google mà là ngăn chặn thị trường Samurai từ thu thập dữ liệu từ khóa.

Đội ngũ phát triển của chúng tôi hiện đang làm việc trên một sửa chữa cho vấn đề này, tuy nhiên có vẻ như nó sẽ không được hoàn thành, thử nghiệm và phát hành bởi tối nay.

Tôi rất xin lỗi về sự gián đoạn đó đã được gây ra cho tất cả các bạn trong tuần qua và tôi sẽ giữ cho bạn cập nhật về sự tiến bộ của chúng tôi.

Ngay khi chúng tôi có một ETA vào việc sửa chữa, tôi sẽ cho bạn biết.

Liên quan
Miriam

Edit: Đội ngũ phát triển đã chịu thua kém mình. Chúng tôi hiện đang thử nghiệm một sửa chữa và hy vọng sẽ phát hành rất sớm.

Chỉnh sửa: Chúng tôi đã đưa ra bản vá. Vui lòng cập nhật và nếu bạn có bất kỳ rắc rối thêm cho tôi biết.